Cesta nad časoprostorem

[napsal Lukáš]

Nadčasové, vyspělé, přímočaré a svěží. Přesně takto by se dala popsat nově vznikající díla mistra LB. Tento výjimečně obdařený umělec nám je v Brně servíruje s neutuchajícím zápalem. A tak tato mladá krev svými urbanistickými kousky výrazně ovlivňuje podobu Brna.

Kontroverze a autorova extrémní osobitost pak způsobuje různorodé reakce na poli veřejnosti. A proto i přes nevyvratitelnou originalitu a kvalitu v mezinárodním kontextu, a přes neskonalou touhu povznést brněnské prostředí, se z umělce stává spíše nedoceněný podivín. Motivace a touha dosáhnout mimořádných výsledků ovšem tohoto architekta nezastavuje.

Někteří odborníci považovali raná díla a následnou autorovu pauzu za konec jeho tvorby. Mnozí se totiž ztotožňovali s domněnkou, že takto vysoko nastavená laťka nemůže být překonána, a předpokládali, že autorovi došel dech.

Přes veškerou kritiku a kontroverzi způsobila autorova pauza profilaci vlastního architektonického výrazu, formování autorovy duše a charakteru jeho osobnosti. Tato odmlka byla veřejnosti následně vysvětlena jako příprava do nejhlubšího nitra až na dno autorovy duše, k tomu co je jeho srdci nejdražší. K vlastním kořenům a osobním vzpomínkám. Naprosto nečekaně se tak opět otevřela autorova tvůrčí perspektiva a veřejnost dostala možnost znovu okusit onen charakter a nezaměnitelný rukopis.

A tak máme před sebou další díl, které někteří kritici označují za novou epochu. Autorovi se zde daří sjednotit prostor a čas do jednoho časopiseckého čtyřrozměrného kontinua. Přesto zde však čas nehraje příliš významnou roli. Jeho práce je veřejnosti servírována s ptačí lehkostí cestou nad časoprostorem. Výsledkem jeho snažení je extrémně variabilní, monumentální a vzdušné propojení interiéru a exteriéru, které někteří znalci označují za avantgardní umění.

[napsala Jana]

[Karel Tiege]
Práce tohoto mladého autora, je nezdolným důkazem pravdivosti mé téze, že architektura není pouze umění, nýbrž věda. Strávili jsme s tímto technicky vyspělým umělcem nejeden večer nad karetním stolkem, se sklenkou kvalitní pálenky a vedli sáhodlouhé debaty o umění, technice i nešvarech buržoazní společnosti. Byly to veskrze poučné večery, které mi dopomohly k uvědomění, že život je trpký a ženy drahé.

[Jindřich Stopař]
Neomalené a bezohledné. Našel bych i jiné pojmy, kterými bych vyjádřil svůj nesouhlas s vágními díly tohoto rádoby umělce. Pod zdánlivě sofistikovaným zevnějškem jeho děl se skrývá nekontinuální, na první zdání komplikovaný organismus prvků, jejichž vzájemné vztahy jsou mlhavé. Absence zdobných prvků, které by rozbily monochromatickou nudu jeho děl, znásilňují moderní umění. Tento přístup má za následek fakt, že jeho práci pochopí jen hrstka vyšinutých. Běžný smrtelník tak zůstane ochuzen o toto transcendentní dílo.

[Mirka Spáčilová]
Dráždivá pověst tohoto autora, jehož díla na sebe v šedi brněnského močálu strhávají tolik pozornosti jako přítomnost panny v nevěstinci, nedosáhla ani zdánlivě takové míry, jako byl prvotní předpoklad. Faktem zůstává, že člověk, který nerozezná rozdíl mezi šířkou, výškou a hloubkou se v tomto díle může cítit poněkud ztracen. Počty jsou snadné, 20% za umělecké zpracování, 30% za technické provedení, 5% za dějovou kontinuitu a 15% za mysteriózní složku. Nelze upřít, že výsledná skládanka je důmyslná, ovšem také úmorná. Celkově 70%.

[Claudie Nowak]
Z pozice technika tohoto brněnského architekta řadím do skupiny těch, kteří vědí, co dělají. Jeho práce je promyšlená, nepostrádá ducha a hlubší smysl jeho děl je nepřehlédnutelný. Lze vytknout drobné technické nedokonalosti, kolísavou gradaci nebo nedotaženost křivek. Stejně tak bychom ale mohli na bedra tohoto virtuosa mystérií svádět nevyváženost genderového zastoupení mužů ve školství nebo žen v hutním průmyslu. To ale nic neznamená, neboť výsledek se tím nemění a LB se stane mezinárodní legendou.

Autorova díla chutnají nejlépe hezky {FTF} začerstva.
S úctou, láskou v srdci a s úklonem za neskutečno team Sin&pts14&lukasMK&ladyMK.

Přidat komentář